題道人雲水居其七

棲家擬欲傍林泉,
榮辱茫茫蛻骨仙。
茅屋不干塵世事,
山光依舊滿窗前。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 07

Thê gia nghĩ dục bạng lâm tuyền,
Vinh nhục mang mang thuế cốt tiên.
Mao ốc bất can trần thế sự,
Sơn quang y cựu mãn song tiền.

 

Dịch nghĩa

Ở ẩn, làm nhà những muốn kề bên rừng suối,
Cốt cách tiên đã trút được cái vỏ với bao vinh nhục.
Chốn nhà tranh không can dự tới việc trần thế,
Bóng núi vẫn như xưa, chiếu đầy trước song.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nếp tranh ai dựng giữa rừng xanh,
Cốt cách người tiên chẳng nhục vinh.
Lều cỏ, việc đời không dính dáng,
Bóng non như cũ, chiếu bên mình.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở ẩn làm nhà cạnh suối rừng
Cốt tiên, vinh nhục thảy đều không
Sự đời bỏ mặc vui lều cỏ
Sắc núi năm nào chiếu trước song

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm nhà ở ẩn núi khe xinh,
Cốt cách tiên ông trút nhục vinh.
Trần thế không can nơi nhà cỏ,
Như xưa song chiếu sắc non hình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời