題道人雲水居其六

迢遞江山望不窮,
暮雲春樹鬱蔥蔥。
惜無自有天機手,
摸得精神入畫中。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 06

Điều đệ giang sơn vọng bất cùng,
Mộ vân xuân thụ uất thông thông.
Tích vô tự hữu thiên cơ thủ,
Mạc đắc tinh thần nhập hoạ trung.

 

Dịch nghĩa

Non sông tít tắp, tầm nhìn vô tận,
Dưới mây chiều, cây cối mùa xuân tươi tốt xanh um.
Đáng tiếc không có bàn tay khéo léo như trời,
Để đưa được cái thần ấy vào trong bức vẽ.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Bát ngát non sông nhìn tít tắp,
Cây xanh mây nội mượt mà xanh.
Tiếc mình không có bàn tay khéo,
Lột tả tinh thần vẽ bức tranh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tít tắp non sông, nhìn cuối thành,
Mây chiều cây cối tốt xuân xanh.
Tiếc không khéo léo như con tạo,
Tả được cái thần vào bức tranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi sông bát ngát, tít trông xa
Mây xế cây xuân sắc mượt mà.
Tiếc chẳng khéo tay dường tạo hoá,
Tinh thần vẽ hết bức tranh hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời