Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/05/2012 15:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/05/2012 15:41

題道人雲水居其三

江上何人理釣絲,
雙魚換得酒杯時。
笛聲弄罷月初上,
老辱浮榮總不知。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 03

Giang thượng hà nhân lý điếu ty,
Song ngư hoán đắc tửu bôi thì.
Địch thanh lộng bãi nguyệt sơ thướng,
Lão nhục phù vinh tổng bất tri.

 

Dịch nghĩa

Ai người thả sợi dây câu trên kia nhỉ?
Khi đôi cá đổi được chén rượu rồi
Và lúc tiếng sáo vừa dứt, vầng trăng ló ra
Thì mọi nỗi vinh nhục thảy không hay biết


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Kìa ai câu cá mặt sông đây
Đôi cá đổi về chén rượu này
Tiếng sáo ngân xa, trăng mới ló
Nhục vinh, danh lợi thảy không hay!


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai người thả sợi câu dây này,
Đôi cá đổi đong chén rượu đầy.
Vừa dứt sáo ngân, vầng nguyệt ló,
Hư danh vinh nhục có nào hay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên sông ai thả sợi dây câu
Đôi cá đem mua rượu uống chơi
Sáo dứt, trăng vàng vừa mới ló
Nhục  vinh nào để bận lòng người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời