題道人雲水居其二

數聲漁笛又斜暉,
一葉孤舟泛碧漪。
紫陌紅塵吹不到,
高肓石上少人知。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 02

Sổ thanh ngư địch hựu tà huy,
Nhất diệp cô chu phiếm bích y.
Tử mạch hồng trần xuy bất đáo,
Cao hoang thạch thượng thiểu nhân tri.

 

Dịch nghĩa

Vài tiếng sáo chài vẳng trong ánh chiều,
Một lá thuyền côi bồng bềnh trên sóng biển.
Bụi hồng chốn phồn hoa không tới đây được,
Trên núi đá sâu, ít người biết tới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Sáo chài văng vẳng dưới trời tây,
Một chiếc thuyền côi lướt sóng đầy.
Bụi bặm phồn hoa không bén tới,
Núi sâu hoang vắng ít ai hay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáo chài văng vẳng bóng tà dương
Một lá thuyền côi nước biếc gờn
Đường tía bụi hồng đâu mãn tới
Núi sâu hang thẳm mấy ai tường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng trúc mát lành ngoài nắng chang,
Tiếng ve ngày hạ hót rền vang,
Nằm bên song bắc ưu phiền dứt,
Động giật mình uyên bay vội vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời