東巡駐潼港

海濱魚似土,
市上米如金。
歸鳥參差沒,
悠悠日影沉。

 

Đông tuần trú Đồng Cảng

Hải tân ngư tự thổ,
Thị thượng mễ như kim.
Quy điểu sâm si một,
Du du nhật ảnh trầm.

 

Dịch nghĩa

Vùng biển cá rẻ như đất,
Trong chợ gạo đắt tựa vàng.
Thấp thoáng chim bay về tổ,
Bóng mặt trời xa xa lặn dần.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Cá biển rẻ tựa đất,
Gạo chợ đắt như vàng.
Thấp thoáng chim về tổ,
Vời vợi lặn vầng dương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cá vùng biển rẻ như là đất,
Gạo chợ đắt tựa vàng ngọc ngà.
Thấp thoáng chim bay về tổ cũ,
Mặt trời bóng lặn dần xa xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cá biển rẻ tựa đất,
Gạo chợ đắt như vàng.
Loi thoi chim về tổ,
Mịt mờ bóng tối loang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời