東巡曉發禁江

天上暖光浮羽旆,
六師水色挾狐貂。
日昇暘谷雲容薄,
目極江山萬里遙。

 

Đông tuần hiểu phát Cấm giang

Thiên thượng noãn quang phù vũ bái,
Lục sư thuỷ sắc hiệp hồ điêu.
Nhật thăng dương cốc vân dung bạc,
Mục cực giang sơn vạn lý dao.

 

Dịch nghĩa

Nắng ấm nghìn trượng toả trên ngọn cờ,
Nhuệ khí sáu quân át bọn cầy cáo.
Phương đông mặt trời mọc, áng mây nhẹ nhàng,
Dõi nhìn ngút tầm mắt, muôn dặm núi sông.


Sông Cấm chảy qua thành phố Hải Phòng ngày nay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Nắng ấm nghìn tia toả bóng cờ,
Ba quân nhuệ khí át yêu ma.
Vầng dương vừa ló làn mây nhẹ,
Mắt ngút giang sơn vạn dặm xa.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghìn tia nắng ấm toả cờ hồng
Nhuệ khí ba quân át cáo chồn
Hửng mặt trời lên mây nhẹ lướt
Ngút nhìn muôn dặm cảnh non sông

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng vàng nghìn trượng toả muôn cờ,
Nhuệ khí ba quân át cáo hồ.
Bóng ác phương đông mây nhẹ lướt,
Ngút nhìn muôn dặm núi sông mờ.

15.00
Trả lời