Muôn nước y quan vẻ sáng ngời,
Vàng thêu tay áo quyện hương trời.
Ngày lành hoàng đạo kiền khôn mở,
Điềm tốt hồng vân nhật nguyệt soi.
Trường thọ tùng xuân mừng tuổi chúa,
Hướng dương quỳ hoắc giữ lòng tôi.
Hôm nay dõi gót phong nhân chúc,
Đức sánh Đường Nghiêu trị nối đời.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.