Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 18/02/2009 02:00

Tay không ôm được dòng sông
Để nghe Huế tận đáy lòng trinh nguyên
Con đường
Lỗi
Cánh chim riêng
Nhiều khi nhớ Huế
Vội
Nghiêng nghiêng về...
Dòng sông-áo xống-câu thề
Cuộc đi lãng đãng
Cuộc mê mệt tìm
Tay không ôm được vô hình
Tưởng rằng tan cả bóng mình
Từ lâu...
Tay không ôm được mắt nhau
Những khuya cạn Huế
Lại đau tin người...