Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 02/11/2010 21:48

書堂即事

月影穿窗淡,
燈花照鬢明。
蒔懷吟未穩,
何處曉鐘聲。

 

Thư đường tức sự

Nguyệt ảnh xuyên song đạm,
Đăng hoa chiếu mấn minh.
Thì hoài ngâm vị ổn,
Hà xứ hiểu chung thanh.

 

Dịch nghĩa

Bóng trăng mờ lọt vào cửa sổ
Hoa đèn sáng rọi lên mái tóc
Lẩn thẩn vần thơ nghĩ chưa ổn
Chốn nào đã vang tiếng chuông mai

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Then song xuyên bóng nguyệt
Mái tóc ánh hoa đèn
Thơ nghĩ vần chưa ổn
Chuông mai đâu đã rền


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng trăng mờ lọt vào song,
Hoa đèn sáng rọi lên lòng tóc mai.
Vần thơ lẩn thẩn nghĩ hoài,
Chốn nào vang tiếng chuông mai ngân dài.

11.00
Trả lời