Đoạn 9 (Hưu kỳ thiên tải hạ)

Hưu kỳ thiên tải hạ
Nguyệt lệnh tứ dương xuân

Cung phụng thần tàng câu kỳ phúc
Đối tam linh thịnh phục trai minh
Mộc ân cổ vũ thăng bình
Tứ dân lạc nghiệp, thập đình xuân phong
Ca Thánh đức, tụng thần công
Dương hưu Thiên bảo, chiêu trung Sở từ
Tuấn bôn tại miếu nghiễm như
Quản huyền Chu tự, trúc tơ Thương đình
Thính chi, chung hoà thả bình (chung thả hoà bình)
Nhân ngâm tuý bão, họ canh sùng thành
Tứ ca diên trai thanh chúc hỗ
Khánh ngô hoàng vạn thọ vô cương
Niên niên bái tụng thần khương
Nhạc giao hiệp khánh giáo phường hân hoan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998