Huyên hoà xuân trọng nguyệt
Cổ vũ thái bình dân
Mở tiệc hát thờ thần kỳ phúc
Động hoan thanh tề chúc cửu như
Miếu Thanh dâng hát một thơ
Hương đàn mùi kính, đường tơ tiếng hoà
Ngày xuân, xuân yến, xuân ca
Say trăng chén ngọc, ngồi hoa tiệc quỳnh
Gió xuân(huân) hây hẩy lư đình
Ngón đàn cấp túc, dịp sênh thăng bình
May gặp hội hà thanh hải yến,
Chúc tuế vua vạn thọ thiên niên
Thờ thần năm mở ca diên
Gửi đào hai chữ bình yên mừng làng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998