Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 13:16

題石門山陽巖洞

茶江江上峙瑤岑
萬綠煙中紺宇深
花磴盤空無俗跡
拂苔倚石聽春禽

 

Đề Thạch Môn sơn Dương Nham động

Trà giang giang thượng trĩ dao sầm,
Vạn lục yên trung cám vũ thâm.
Hoa đặng bàn không vô tục tích,
Phất đài ỷ thạch thính xuân cầm.


Nguồn: Hoàng Việt thi văn tuyển, tập 3, tr. 28.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Kề sông ngọn núi đứng chơi vơi,
Chùa ẩn lùm xanh, động khuất vời.
Lối đá điểm hoa không vết tục,
Nghe bầy chim hót, phủi rêu ngồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Sông Trà cao vút núi xinh xinh,
Chùa núp trong cây vạn sắc xanh.
Thang đá hoa leo không vết tục,
Phủi rêu ngồi lắng giọng chim lành.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Trà bên cạnh ngọn non cao
Chùa ẩn rừng cây vạn sắc tươi
Vết tục nào đâu hoa điểm đá
Phủi rêu ngồi lắng tiếng chim cười

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trà giang cạnh núi vút cao vời
Chùa khuất ngàn cây, ẩn sắc tươi.
Bậc đá điểm hoa không vết tục,
Nghe chim dựa đá phủi rêu ngồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời