73.29
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
135 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Bình Nguyên Trang (119 bài)
- Hàn Quốc Sinh (524 bài)
- Ngô Liêm Khoan (17 bài)
- Việt Thái Bình (17 bài)
- Lê Gia Hoài (127 bài)
Tạo ngày 01/11/2018 22:08 bởi Vanachi
Lê Quang Trường (1977-) là tiến sĩ, phó giáo sư, nhà nghiên cứu văn học và Hán Nôm. Anh tốt nghiệp đại học ngành Hán Nôm năm 1999, bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam năm 2005 với đề tài về thơ Lý Thương Ẩn và thơ Nguyễn Du, luận án tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam với đề tài về thơ của Gia Định tam gia. Hiện anh là trưởng khoa Văn học, trưởng Bộ môn Hán Nôm, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trước đó, anh từng công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, NXB Văn nghệ.

Tác phẩm tiêu biểu:
- Phan Thanh Giản, trăm năm nhìn lại (đồng tác giả, NXB Thế giới, 2017)
- Thơ Nguyễn Hành (đồng dịch giả, NXB Văn học, 2015)
- Lý Thương Ẩn, lan trong rừng vắng (khảo luận và tuyển dịch về tác giả…

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bản Kiều hiểu biệt (Lý Thương Ẩn)
  9
 2. Bắc lâu (Lý Thương Ẩn)
  5
 3. Bắc Tề kỳ 2 (Lý Thương Ẩn)
  6
 4. Bắc Thanh La (Lý Thương Ẩn)
  15
 5. Biện thượng tống Lý Dĩnh chi Tô Châu (Lý Thương Ẩn)
  6
 6. Bình phong (Lý Thương Ẩn)
  9
 7. Cảnh Dương tỉnh (Lý Thương Ẩn)
  7
 8. Cao hoa (Lý Thương Ẩn)
  6
 9. Cao tùng (Lý Thương Ẩn)
  4
 10. Cận hoa (Lý Thương Ẩn)
  18
 11. Chính nguyệt Sùng Nhượng trạch (Lý Thương Ẩn)
  5
 12. Chúc tật (Lý Thương Ẩn)
  4
 13. Cung từ (Lý Thương Ẩn)
  22
 14. Dạ ẩm (Lý Thương Ẩn)
  6
 15. Dạ bán (Lý Thương Ẩn)
  6
 16. Dạ lãnh (Lý Thương Ẩn)
  9
 17. Dạ xuất Tây khê (Lý Thương Ẩn)
  4
 18. Dạ ý (Lý Thương Ẩn)
  7
 19. Dao lạc (Lý Thương Ẩn)
  2
 20. Đại tặng (Lý Thương Ẩn)
  3
 21. Đại tặng kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  11
 22. Đại tặng kỳ 2 (Lý Thương Ẩn)
  7
 23. Đại ứng kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  16
 24. Điệp kỳ 3 (Lý Thương Ẩn)
  7
 25. Điệu thương hậu phó Đông Thục tịch chí Tản Quan ngộ tuyết (Lý Thương Ẩn)
  7
 26. Đoan cư (Lý Thương Ẩn)
  20
 27. Đông cư kỳ 1 (Tô Mạn Thù)
  1
 28. Đông hoàn (Lý Thương Ẩn)
  7
 29. Đông nguyệt do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây tỉnh, hội thỉnh phong sứ thủ lộ tiến kinh đạo trung ngâm đồng Ngô Hoàng lưỡng phó sứ, thứ lạp ông tam thập vận kỳ 11 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 30. Giang đình tán tịch tuần liễu lộ ngâm quy quan xá (Lý Thương Ẩn)
  6
 31. Hí đề Xu Ngôn thảo các tam thập nhị vận (Lý Thương Ẩn)
  2
 32. Hí tặng Trương thư ký (Lý Thương Ẩn)
  3
 33. Hiểu toạ (Lý Thương Ẩn)
  6
 34. Hiệu Trường Cát (Lý Thương Ẩn)
  5
 35. Hoa hạ tuý (Lý Thương Ẩn)
  15
 36. Hữu cảm (Phi quan Tống Ngọc hữu vi từ) (Lý Thương Ẩn)
  20
 37. Hữu cảm (Trung lộ nhân tuần ngã sở trường) (Lý Thương Ẩn)
  18
 38. Khốc Lưu tư hộ kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  5
 39. Khốc Lưu tư hộ kỳ 2 (Lý Thương Ẩn)
  5
 40. Khúc giang (Lý Thương Ẩn)
  6
 41. Ký Bùi Hành (Lý Thương Ẩn)
  5
 42. Kỹ tịch ám ký tống đồng niên Độc Cô Vân chi Vũ Xương (Lý Thương Ẩn)
  6
 43. Lãm cổ (Lý Thương Ẩn)
  5
 44. Liễu (Liễu ánh giang đàm để hữu tình) (Lý Thương Ẩn)
  8
 45. Liễu (Vị hữu kiều biên phất diện hương) (Lý Thương Ẩn)
  6
 46. Lộ bàng lão nhân (Cảnh Vi)
  4
 47. Lương tứ (Lý Thương Ẩn)
  9
 48. Lưu oanh (Lý Thương Ẩn)
  4
 49. Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  9
 50. Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 2 (Lý Thương Ẩn)
  22
 51. Ly tứ (Lý Thương Ẩn)
  3
 52. Mã Ngôi kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  7
 53. Mạc Sầu (Lý Thương Ẩn)
  15
 54. Mạn thành ngũ chương kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  6
 55. Mạn thành ngũ chương kỳ 3 (Lý Thương Ẩn)
  5
 56. Mộ thu độc du Khúc giang (Lý Thương Ẩn)
  11
 57. Mộng Lệnh Hồ học sĩ (Lý Thương Ẩn)
  7
 58. Mộng trạch (Lý Thương Ẩn)
  16
 59. Ngọc sơn (Lý Thương Ẩn)
  4
 60. Ngụ hứng (Lý Thương Ẩn)
  6
 61. Nguyệt dạ trùng ký Tống Hoa Dương tỷ muội (Lý Thương Ẩn)
  18
 62. Nguyệt tịch (Lý Thương Ẩn)
  8
 63. Nhâm Thân nhuận thu đề tặng Ô Thước (Lý Thương Ẩn)
  7
 64. Nhân dục (Lý Thương Ẩn)
  7
 65. Nhất phiến (Lý Thương Ẩn)
  7
 66. Nhật xạ (Lý Thương Ẩn)
  11
 67. Nhị nguyệt nhị nhật (Lý Thương Ẩn)
  8
 68. Niệm viễn (Lý Thương Ẩn)
  3
 69. Phá kính (Lý Thương Ẩn)
  6
 70. Phỏng ẩn (Lý Thương Ẩn)
  4
 71. Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  14
 72. Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 2 (Lý Thương Ẩn)
  7
 73. Phòng trung khúc (Lý Thương Ẩn)
  3
 74. Phong vũ (Lý Thương Ẩn)
  11
 75. Phụng sứ Đại Thanh quốc, kinh Quảng Đông dương phận Tam Châu đường, ngộ cụ phong (Trịnh Hoài Đức)
  1
 76. Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  5
 77. Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên kỳ 2 (Lý Thương Ẩn)
  10
 78. Quá Nhược Tùng đinh hữu cảm thị trọng huynh (Tô Mạn Thù)
  2
 79. Quá Sở cung (Lý Thương Ẩn)
  5
 80. Quan môn liễu (Lý Thương Ẩn)
  5
 81. Quy lai (Lý Thương Ẩn)
  4
 82. Sở cung (Lý Thương Ẩn)
  7
 83. Sơ khởi (Lý Thương Ẩn)
  8
 84. Sở ngâm (Lý Thương Ẩn)
  9
 85. Sơ thực duẩn trình toạ trung (Lý Thương Ẩn)
  5
 86. Sùng Nhượng trạch đông đình tuý hậu miến nhiên hữu tác (Lý Thương Ẩn)
  4
 87. Sương nguyệt (Lý Thương Ẩn)
  19
 88. Tạ tiên bối Phòng ký niệm chuyết thi thậm đa, dị nhật ngẫu hữu thử ký (Lý Thương Ẩn)
  5
 89. Tam nguyệt thập nhật Lưu Bôi đình (Lý Thương Ẩn)
  18
 90. Tặng ca kỹ kỳ 2 (Lý Thương Ẩn)
  6
 91. Tặng Lư tư hộ (Lý Thương Ẩn)
  4
 92. Tân Mùi thất tịch (Lý Thương Ẩn)
  6
 93. Tây đình (Lý Thương Ẩn)
  16
 94. Tây nam hành khước ký tương tống giả (Lý Thương Ẩn)
  6
 95. Thanh Lăng đài (Lý Thương Ẩn)
  7
 96. Thành ngoại (Lý Thương Ẩn)
  7
 97. Thành thượng (Lý Thương Ẩn)
  5
 98. Thập nhất nguyệt trung tuần chí Phù Phong giới kiến mai hoa (Lý Thương Ẩn)
  6
 99. Thất nguyệt nhị thập cửu nhật Sùng Nhượng trạch yến tác (Lý Thương Ẩn)
  7
 100. Thiền (Lý Thương Ẩn)
  12
 101. Thuỷ trai (Lý Thương Ẩn)
  5
 102. Thứ Thiểm Châu tiên ký Nguyên tòng sự (Lý Thương Ẩn)
  7
 103. Tịch Dương lâu (Lý Thương Ẩn)
  10
 104. Tịch thượng tác (Lý Thương Ẩn)
  6
 105. Tiễn tịch trùng tống tùng thúc dư chi Tử Châu (Lý Thương Ẩn)
  5
 106. Tống Trăn sư kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  5
 107. Tống Trăn sư kỳ 2 (Lý Thương Ẩn)
  5
 108. Trệ vũ (Lý Thương Ẩn)
  8
 109. Tuỳ cung (Tử tuyền cung điện toả yên hà) (Lý Thương Ẩn)
  10
 110. Tử Châu bãi ngâm ký đồng xá (Lý Thương Ẩn)
  5
 111. Tự huống (Lý Thương Ẩn)
  7
 112. Tức nhật (Tiểu uyển thí xuân y) (Lý Thương Ẩn)
  5
 113. U cư đông mộ (Lý Thương Ẩn)
  5
 114. Uyên ương (Lý Thương Ẩn)
  14
 115. Ức Trụ Nhất sư (Lý Thương Ẩn)
  7
 116. Vị hữu (Lý Thương Ẩn)
  11
 117. Vịnh sử kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  8
 118. Vọng Hỷ dịch biệt Gia Lăng giang thuỷ nhị tuyệt kỳ 1 (Lý Thương Ẩn)
  5
 119. Vọng Hỷ dịch biệt Gia Lăng giang thuỷ nhị tuyệt kỳ 2 (Lý Thương Ẩn)
  6
 120. Vô đề (Bát tuế thâu chiếu kính) (Lý Thương Ẩn)
  6
 121. Vô đề (Cận tri danh A Hầu) (Lý Thương Ẩn)
  5
 122. Vô đề (Chiếu lương sơ hữu tình) (Lý Thương Ẩn)
  5
 123. Vô đề (Đãi đắc lang lai nguyệt dĩ đê) (Lý Thương Ẩn)
  8
 124. Vô đề (Hộ ngoại trùng âm ám bất khai) (Lý Thương Ẩn)
  8
 125. Vô đề (Phụng vĩ hương la bạc kỷ trùng) (Lý Thương Ẩn)
  8
 126. Vô đề (Trùng duy thâm há Mạc Sầu đường) (Lý Thương Ẩn)
  13
 127. Vô đề (Trường my hoạ liễu tú liêm khai) (Lý Thương Ẩn)
  5
 128. Vô đề (Vạn lý phong ba nhất diệp chu) (Lý Thương Ẩn)
  6
 129. Vô đề tứ thủ kỳ 4 (Hà xứ ai tranh tuỳ cấp quản) (Lý Thương Ẩn)
  5
 130. Xuân nhật ký hoài (Lý Thương Ẩn)
  6
 131. Xuân vũ (Lý Thương Ẩn)
  13
 132. Yên đài thi - Đông (Lý Thương Ẩn)
  3
 133. Yên đài thi - Hạ (Lý Thương Ẩn)
  3
 134. Yên đài thi - Thu (Lý Thương Ẩn)
  3
 135. Yên đài thi - Xuân (Lý Thương Ẩn)
  3