Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 17:13

Mặc Châu giang dạ bạc

Thâm nhai tịch mịch hệ chinh bồng,
Nhất điểm hàn đăng vạn lai không.
Vân ảnh đê hồi du tử mộng,
Túc đê bao duệ cố nhân phong.
Yên ba dạ tĩnh tuần châu nhạn,
Vũ sí thiên cao nhạn tái hồng.
Dẫn mục Hoa Nguyên đồ vị bán,
Mấn mao bất giác chuyển như bồng.

 

Dịch nghĩa

Núi sâu vắng vẻ buộc thuyền,
Một chấm đèn lạnh mọi âm thanh vắng bặt.
Bóng mây thấp về mộng du tử,
Trúc đê dằng kéo gió cố nhân.
Khói sóng đêm lặng nhạn bay theo bãi,
Cánh chim hồng trời cao miền biên ải xa xăm.
Trước mắt Hoa Nguyên dừng ngựa đi được một nửa,
Mái tóc bất giá rối như cỏ bồng.


Nguồn: Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Núi sâu vắng vẻ buộc thuyền,
Chấm run đèn lạnh, lặng yên tứ bề.
Mộng du tử bóng mây về,
Gió cố nhân lay lắc đê trúc mềm.
Nhạn theo bãi, khói sóng êm,
Ải xa trời vút cánh chim hộc hồng.
Chưa đi được nửa đường, trông,
Hoa Nguyên tóc rối bòng bong lúc nào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sâu vắng vẻ buộc thuyền,
Âm thanh vắng bặt chấm lạnh đèn.
Bóng mây về thấp du tử mộng,
Gió cố nhân kéo trúc thêm mềm.
Đêm lặng nhạn bay theo khói sóng,
Cánh hồng trời cao miền xa ải biên.
Hoa Nguyên dừng ngựa đi được nửa,
Mái tóc bất giác rối cỏ bồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời