Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/12/2018 17:14

Hưởng hồ

Hưởng hồ nhất phái thuỷ dung dung,
Bình chướng cao đê lưỡng ngạn phong.
Cấp lựu yên lăng kinh dục điểu,
Cuồng lan phong dẫn hoán miên long.
Liêm hoành bạch luyện phong sơn sắc,
Đài tẩy thanh y lộ thạch dung.
Thái cổ cầm thanh nghi hữu điệu,
Cận lai vô lộ mịch tiền tung.

 

Dịch nghĩa

Hưởng hồ một dải nước tràn đầy,
Núi hai bên bờ là bình phong che cao thấp.
Nước chảy gấp khói bốc làm chim đang tắm sợ,
Sóng cuồng gió dẫn gọi tỉnh con rồng đang ngủ.
Rèm ngang lụa trắng phong sắc núi,
Rêu rửa sạch áo xanh lộ hình hòn đá.
Ngờ có điệu đàn cầm thời thái cổ,
Gần đây không có lối tìm dấu người trước.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Mênh mông một dải Hưởng hồ,
Thấp cao núi dựng đôi bờ bình phong.
Kinh hồn chim tắm, khói xông,
Gió đưa nước cuốn gọi rồng ngủ say.
Lụa rèm phong sắc núi bày,
Áo xanh rêu rửa lộ ngay đá ngần.
Tiếng đàn thái cổ chừng ngân,
Gần đây không lối mong lần dấu xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hưởng hồ một dải nước tràn đầy,
Cao thấp hai bờ che núi dầy.
Nước chảy sương bay chim tắm sợ,
Sóng cuồng gió dẫn tỉnh rồng say.
Rèm ngang lụa trắng phong màu núi,
Rửa sạch áo xanh lộ đá đầy.
Ngờ có điệu đàn thời thái cổ,
Dấu xưa chẳng lối chốn gần đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời