23.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 07:06, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/05/2012 18:48

Cổ Lộng thành

Vạn vật suy di tứ bách thu
Qua đằng đậu mạn phóng xuân nhu
Bích ba dĩ tẩy Trần vương hận
Thanh thảo nan già Mộc Thạnh tu
Hoàng độc vũ dư canh cổ kiếm
Hàn cầm nguyệt hạ táo tàn lâu
Phong cương hà sự cân khai thác?
Nghiêu Thuấn đương niên chỉ cửu châu!


Thành Cổ Lộng do Mộc Thạnh, tướng nhà Minh xây ở Ninh Bình.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhân Phủ

Hơn bốn trăm năm cuộc bể dâu:
Đậu, dưa, tươi tốt lấn bên nhau...
Sóng tràn lâng sạch hờn Trần đế,
Cỏ rậm khôn che thẹn Mộc hầu!
Trâu kéo ruộng mưa tròi cổ kiếm,
Chim run bóng nguyệt nép tàn lâu.
Ai về nhắn lũ xâm lăng nọ:
Tiếng dậy Đường Ngu chỉ chín châu!


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thành hoang, tường đổ, bốn trăm năm
Dưa đậu xum xuê toả rễ mầm
Cơn giận vua Trần, con sóng rửa
Hổ ngươi Mộc Thạnh cỏ khôn ngăn
Cày mưa bò khoẻ lật gươm cũ
Lầu nát chim kêu lạnh bóng trăng
Bờ cõi cần chi lo mở rộng
Chín châu Nghiêu, Thuấn đủ gia
ng san


Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Về bốn câu đầu của dòng thơ thứ nhất

Bốn câu đầu của dòng thơ thứ nhất của bài thơ đã đăng trên Thi Viện có khác đôi chút với bốn câu đầu trong cuốn "Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976" của Đào Phương Bình. Trong cuốn sách kể trên, bốn câu đầu là "Hoang luỹ đồi viên" và có kèm nguyên chú của Lê Quý Đôn như sau: Luỹ này xây đắp từ thời nhà Ngô. (chứ không phải "vạn vật suy di" như trong bài đã đăng). Trong cuốn "300 bài thơ Việt chữ Hán" của Ngô Văn Phú do NXB Hội nhà văn ấn hành năm 2003 cũng ghi là "Hoang luỹ đồi viên". Do đó bốn câu thơ đầu của dòng thơ thứ nhất cần sửa lại là: "Hoang luỹ đồi viên tứ bách thu".

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn trăm năm cuộc bể dâu
Đậu dưa tươi tốt một màu xanh xanh
Sóng dâng rửa hận vua Trần
Thẹn xưa Mộc Thạch rành rành cỏ phơi
Ruộng mưa trâu kéo gươm tròi
Chim kêu lầu nát bóng soi trăng già
Cõi bờ khéo mở rộng ra
Chín châu Nghiêu Thuấn đủ là giang sơn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành hoang vườn nát bốn trăm năm,
Dưa đậu dây leo toả rễ đâm.
Cơn giận vua Trần tường sóng xoá,
Thẹn cho Mộc Thạnh cỏ khôn ngăn.
Ruộng mưa cày khoẻ trồi gươm báu,
Lầu nát chim run lạnh dưới trăng.
Bờ cõi cần chi lo khai thác,
Củu châu Nghiêu, Thuấn đủ giang san.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời