15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 10/08/2018 10:16, số lượt xem: 86

Viết tặng Tâm những ngày em ôn thi Đại học

Bất giác vừa non giấc
Đã phải dậy ôn bài
Bé con dụi mắt biếc
Nhủ lòng: vì tương lai!

Trăng mờ chưa kịp lặn
Đèn lên chấp choá vàng
Bác Gà mơ màng gáy
Khen: “Bé thật là ngoan...”

Bé thấu tình cha mẹ
Bao quản nuôi dạy mình,
Quyết tâm học thật giỏi
Nắn nót từng dòng xinh,

Thấy bé con cần mẫn
Ông Mặt Trời cười thương
Giục bình minh chớm nắng
Đón chân bé tới trường!

(06/2018)

Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 26 - tháng 07, 08/2018