15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/02/2023 02:07, số lượt xem: 35

Hai ta chỗ ở khác nhau
Một nơi thấp bé nơi cao chín lầu.

Hôm nay đám cưới cô dâu
Vu quy pháo nổ sang cầu áo bay.

Phất phơ hương nguyện hồn này
Ô kìa chú rể quá may lấy nàng.

Thân tôi bé họng cơ hàn
Làm sao mơ dám lấy nàng được đây.

Thân tôi dơ bẩn đôi tay
Làm sao có được mai này vu quy.