Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 01:58, số lượt xem: 36

Trương Chi về lại cõi trời
Bỏ đây tiếng sáo diệu vời xót xa
Ai đi bỏ lại Tiên nga?
Để em một bóng, một nhà, một con
Ai ơi lời hứa vẫn còn!
Mà sao hờ hững tình son lòng này;
Xa xa, nước nước, mây mây
Anh đi bỏ lại nơi này còn em.