Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/02/2023 21:04, số lượt xem: 44

Mời gọi nàng xuân bước tới chơi
Hoa lòng đã nở mới vào đời
Ý thơ đã đến mùa ân ái
Không khí xung quanh đã sáng ngời
Quay ngược thời gian về thuở nhỏ
Ngắm trăng ý bạch chẳng nên lời
Bước qua mái tóc đen thành bạc,
Mới thấy cuộc đời chẳng thảnh thơi.