Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 02:13, số lượt xem: 60

Thơ này ai cũng như ai
Sáu câu tám chữ lai rai dễ làm
Hoá ra tôi cũng chẳng tham
Câu văn lủng củng tham lam câu từ
Thi nhân rồi phải mệt lừ
Làm thơ ấy thế giống như mọi người
Chẳng gì có chút thêm tươi
Ý thơ bí hiểm người cười thêm cho
Người ta bảo chỉ làm trò
Nhà chiêm tinh lại giả đò làm thơ
Thôi thôi tôi chỉ dám mơ
Ngày sau tôi cũng ngơ ngơ một mình.