Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 02:02, số lượt xem: 36

Tình anh là bến sông dài
Còn em là biển sóng hoài hoài tuôn
Sông yêu sóng biển buồn buồn
Bao năm tình tự cơn nguồn về đâu?
Xa xăm bao cuộc bể dâu
Người đi bỏ lại áo màu cho tôi
Tôi về tôi cũng thế thôi,
Một hai chiếc bóng hoa côi cút dần.