Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 02:04, số lượt xem: 36

Thương con sáo nhỏ sang sông
Mênh mông biển nước lòng không muốn về.
Thương chi rồi để hẹn thề!
Trăm năm rồi cũng một bề an gia
Chắc là lỗi ở tại ta
Để ai một bước qua nhà rước dâu
Thương sao cho mối tình đầu
Chết đi rồi cũng qua mau chữ tình.