15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/02/2023 02:20, số lượt xem: 87

Nàng xuân ghé xuống bên chàng
Đêm đêm đơn bóng hai hàng lệ rơi.

Nhớ ai mà nhớ quá trời?
Nhớ từ thuở ấy một đời chẳng quên.

Ước nhà tôi ở cạnh bên
Hàng đêm mong ngóng nhìn lên nhà nàng.

Ôi chao! Có một anh chàng
Thương cô thi sĩ, lỡ mang mối tình.

tặng LKV