Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 02:13, số lượt xem: 44

Mùng một anh tập ngồi chờ
Mùng hai anh tập nằm mơ dáng người

Mùng ba em hé miệng cười
Sang ngang mùng bốn yêu người mới quen

Mùng năm cửa đóng cài then
Ngày sau mùng sáu tắt đèn thăm nhau

Ngày mai mùng bảy câu chào
Sang qua mùng tám em nào có hay

Qua mùng chín chữ giăng đầy
Nay là mùng cuối một ngày ngu ngơ.