Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2023 22:32, số lượt xem: 67

Tháp Chàm lặng lẽ đứng trông xa
Thấp thoáng gạch loang đổ nắng tà
Ai chiếm Chiêm thành nơi cố quốc
Ôi thời xưa đó đã đi qua!

Lỡ mai tháp đổ bao giờ xót
Tự khắc bây giờ mới nhớ ra
Gạch đỏ loang màu tường tháp cũ
Tự nhiên thấy nhớ Chế Bồng Nga.

Chế Lan Viên thuở trước làm thơ
Say cảnh say người đẹp cảnh mờ
Với nỗi phong trần kia xứ xở
Xót xa cố quốc đến bao giờ?

Lửa thù lửa hận xin qua hết
Mai đó khi nào lại hết mơ
Mây gió vờn quanh nơi tháp cũ
Có cô thiếu nữ hát bên bờ.

Hỏi cô có nhớ tháp Bà không?
Cô có thường qua xứ bụi hồng
Cát trắng cát vàng đời gió bụi
Thương quê ở lại cất trong lòng.

Tặng cố thi sĩ Chế Lan Viên