Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 02:18, số lượt xem: 54

Cung vàng điện ngọc vàng son
Em như hoàng hậu môi son má đào.

Anh là vua thấy cồn cào
Nhìn xem tướng lĩnh tên nào cua em.

Tối về hai đứa che rèm
Tắt đèn tối lửa một đêm ái nồng.

Hỏi vua có biết gì không
Mập mờ mờ mập đừng hòng vua tha.