Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 02:07, số lượt xem: 53

Thương cho số phận con tằm
Ngày đêm đơn giản chỉ nằm nhả tơ.

Lấy tơ anh dệt câu thơ
Tặng em không nhận phớt lờ thân anh.

Một bờ cỏ ruộng xanh xanh
Trong đây tằm dệt nên mành chiếu êm.

Con tằm nó dệt tơ đêm
Ngày qua tháng lại chỉ thêm sự buồn.