Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 03/02/2023 20:28, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 22/02/2023 01:19 bởi Lê Nguyên Thử Trí, số lượt xem: 50
Nay trời cuối hạ
Chuông đổ chùa nào?
Tiếng kinh vọng xa
Ru hồn lữ khách.