Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 01:57, số lượt xem: 41

Cuối trời một đám mây giăng
Non cao núi biếc vầng trăng chốn nào?
Mấy nay mưa vẫn rì rào
Đêm đêm đơn chiếc, tường rào cách chia
Có khi nước mắt đầm đìa
Rơi vào trang vở thơ kia mất rồi
Ướt nhem hạnh phúc lứa đôi
Sầu cay khoé mắt trên môi nụ cười.