Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 01:25, số lượt xem: 48

Em kể người nghe
cây tre trước cổng
trưa về mắc võng
ru ngủ cho ông
thời trước non sông
nhớ chàng Phù Đổng
em ra đầu cổng
để hái măng về
mấy dặm sơn khê
cây tre còn đó
nhiều khi có gió
tre vẫn còn xanh
tre có thêm cành
cho chim bay tới
nào đâu mời gọi
bạn đến cùng chơi
tre vẫn yêu đời
tre xanh muôn thuở
tre xanh che chở
cho cái cổng làng
làm đẹp xuân sang
tre xanh mắc cỡ
đêm xuân rạng rỡ
xanh suốt đêm hè
tre mãi là tre
cây tre Tổ Quốc.