15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/02/2023 21:02, số lượt xem: 57

Từ mấy dạo xuân độ nắng tàn
Mây mù che lấp đỉnh không gian
Em về thăm lại mùa hoa cũ
Thăm mấy đồng xanh với suối vàng,
Em nhớ về thăm dòng Thạch Hãn
Xuôi thuyền qua bến gió xuân sang
Thời xưa hai đứa mình đi học
Qua bến sông xanh hứng nắng tràn.