Chưa có đánh giá nào
0 bài thơ
Tạo ngày 21/02/2023 12:31, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 22/02/2023 00:47 bởi Lê Nguyên Thử Trí, số lượt xem: 49
Trường thi gốm 8 phần

I. Đời là bể khổ
II. Xuất gia tìm đạo.
III. Thành đạo.
IV. Hoá độ chúng sinh.
V. Tạo lập tăng đoàn
VI. An Cư Kiết Hạ
VII. Pháp Nạn.
VII. Tinh Thần Bình Đẳng.

 

Phần I Đời là bể khổ