Đăng ngày 07/07/2024 00:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Minh Thành vào 08/07/2024 06:05, số lượt xem: 56

Đất cát...
Gạch đá...
Bằng phẳng...
Gồ ghề dốc mỏi
Gục ngã vì sao?
Một bước nữa thôi
Ánh sáng kia rồi.