Một trái bóng lăn
Trên sân cỏ rộng
Nào chia phe nhau
Cùng chơi đá bóng
Đội bạn như sóng
Tràn xuống khung thành
Bóng bay xé gió
Em bắt thật nhanh
Xứng đáng thủ môn
Bắt đâu dính đó
Sân xanh những cỏ
Trời trắng những mây
Ai chơi cũng hay
Mồ hôi nhễ nhại
Bất phân thắng bại
Quyết chí thi đua
Môn thể thao "vua"
Ở trên sân cỏ
Tinh thần thượng võ
Đặt lên hàng đầu
Đừng đốn giò nhau
Lêu lêu xấu lắm!


Nguồn: Blog cá nhân của tác giả