Rũ áo bụi đỏ biên giới
Nhảy tắm suối U-da-đao
Đôi dép lốp kỳ lưng nhau
Suối bạc cười lên trắng xoá

Mũ mềm đã vướng cành lá
Cần chi - đầu đội nắng trời
Ngửa mặt nhìn giọt mưa rơi
Và năm ngón tay chải tóc

Treo đầu nguồn Sê-rê-pốc
Dăm ba chiếc võng toòng teng
Chia nhau vài điếu thuốc đen
Mùi cháy khét như hun muỗi

Trò chuyện xì xào bên suối
Đầu gối kê lên... làm bàn
Lá thư viết dọc viết ngang
Cũng nét chữ mềm con gái

Chim te te bay ùa lại
Đứng trên võng gọi hoàng hôn
Ở rừng nắng gió rất thơm
Trở về bên chân người lính

Chiều lau súng và ngâm vịnh
Vỗ đùi đen đét bình thơ
Đến thăm hậu cứ tình cờ
Chính uỷ bật cười khanh khách

Mùa khô là mùa chiến dịch
Ruột tượng đựng gạo đầy rồi
Người lính đứng giữa đất trời
Suối bạc cười lên trắng xoá


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]