Sáng ra chợt thấy cỏ xanh
Trước cửa hầm tôi đang đứng
Bàn tay vân vê quai súng
Có phải xuân về tối qua?

Đi xa nhớ cỏ quê nhà
Đêm mơ cỏ bông ấm áp
Chén nước nóng mùi cỏ bấc
Uống vào ngọt mãi trên môi

Chiến hào đầy cỏ tai voi
Đang rún rẩy reo trước gió
Nhủ thầm xuân về rồi đó
Tôi xôn xao nhánh cỏ hương

Khi mùa xuân đến chiến trường
Là cỏ đuôi chồn đã nhạt
Cỏ lau trắng từ câu hát
Có bồn chồn trước cỏ xanh?

Tôi đang đi giữa cỏ tranh
Cỏ dùng dằng da diết thế
Cắn cỏ gừng thèm cỏ nghệ
Cỏ gà, cỏ cú mọc đâu?

Xoè tay nắm cỏ lưỡi trầu
Cỏ mượt như tóc con gái
Xuân ơi cho tôi nghĩ vậy
Nhen trong lòng chút tình yêu

Có phải cỏ mốc đăm chiêu
Mà trong tôi thì rạo rực
Hương cỏ đang đầy lồng ngực
Trước hầm cỏ cú nhú lên

Xuân ẩn trong sắc cỏ mềm
Nơi người lính đang cầm súng
Cỏ xanh dưới chân tôi đứng
Là xuân về tối hôm qua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]