Có những chiều ngồi nhìn khói bay lên trời xanh
Thầm hỏi linh hồn của tôi có còn rong chơi nơi đó?
Có những ngày ngồi trên một bến sông quê
Thầm hỏi sao thân xác này không là ngọn cỏ?
Có những khuya đứng trước gương soi
Thấy gương mặt mình lại hỏi thầm ai đó?
Có những mùa xanh năm tháng đi qua
Ngoảnh lại thấy tình yêu như ngọn gió
Ngọn gió phiêu du hư ảo trên đời
Tưởng là không nhưng suốt đời lại có...


2007

Nguồn: Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010