Tưởng chừng đã chạm vào mây
Cánh diều là nột nhạc dài chung chiêng
Vút cao như tiếng vành khuyên
Trời xanh nhờ cánh diều nghiêng mấy vòng

Tưởng chừng như cánh bướm hồng
Thảnh thơi bay lượn bềnh bồng trên mây
Có nhìn thấy dáng mẹ gầy
Còng lưng dưới ruộng cấy cày sớm hôm?

Cánh diều như cánh hoa thơm
Em nhìn lại thấy yêu hơn bầu trời
Bỗng nghe gió hát à ơi!
Cánh diều là nốt nhạc thòi tuổi thơ


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995