Đêm tân hôn là đêm tôi nhắm mắt
Sắp xếp tâm hồn hôn lấy hương trinh
Người tình cũ rủ nhau vào giấc ngủ
Xốc tung chiêm bao của kê bạc tình.


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994