Vớ được câu thơ hay
Ngâm suốt ngày không chán
Dù ai đổi nghìn vàng
Không dại gì đem bán
Chuyện xưa nghe cũng nản
Như sống cõi bồng lai
Suốt ngày vò võ trán
Mong tìm được thơ hay
Thơ hay ai còn đọc?
Chứ huống gì thơ tồi
Chuyện văn chương chữ nghĩa
Như nước cuốn mây trôi
Tôi ước cho riêng tôi
Có nghìn vàng nghìn bạc
Thì bao nhiêu bài thơ
Cũng ném vào sọt rác
Nghĩ lại thấy mình bạc
Từng được thơ cưu mang
Trong những ngày khốn khó
Sao đem đổi nghìn vàng?
Trong cái vòng lẩn quẩn
Của số phận dã tràng
Đêm ngày hùng hục viết
Tiếc phí phạm thời gian


27.VI. 2000

Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003