thôi nắng chiều vật vờ trên sông lạnh
em qua sông có quay lại nữa không?
tôi cất giữ tiếng chim trong ngực
bài thơ xưa sẽ chấm cuối dòng
nhưng nụ tình xanh tôi chưa kịp hái
em qua sông ngày nắng mới thơm tho
sao hồn tôi bỗng nhiên dậy sóng
vỗ bên đời một âm điệu buồn xo?


1987

Nguồn: Ngày mai còn lại một mình tôi, NXB Trẻ, 1990