Ngày nào ngọc ở trong tay
Bởi ta lơ đễnh ngọc qua tay người
(ca dao)


Em - tiếng đàn dương cầm
Ngọt như cà phê sữa
Trang thơ ngày hôm qua
Tôi thả vào bếp lửa

Hôm qua mưa tầm tã
Tôi sợ lạnh ốm o
Không dám về chung ngõ
Đong đưa lời hẹn hò

Chỉ một lần không dám
Chia cái lạnh của đêm
Tôi về riêng ấm áp
Chính là lúc mất em.


02.1987

Nguồn: Thơ tình, NXB Trẻ, 1995