Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 10:31

Nhũn dần vạt nắng đang non
Ầm ầm nước trút dập dồn là mưa
Cứ mưa cần đợi chi mùa
Thấy trong hiện tại gió lùa rát môi
Giọt mưa ai chẽ làm đôi
Ướt từ đứng rét sang ngồi lạnh run
Bao nhiêu mưa bấy nhiêu buồn
Buồn như rêu mọc suối nguồn xa xăm
Cứ mưa cho ấm chỗ nằm
Đem thơ nhóm bếp đỡ đần sớm mai
Vòm xanh khói ấm lai rai
Vớt hương dưới đất cầm tay dỗ dành
Giọt mưa mát rượi bàn chân
Mỏng manh áo lụa ngoài sân dịu dàng
Cỏ cây sũng nước hân hoan
Cùng tôi rửa sạch hoang mang đầu mùa


2005

Nguồn: Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010