Ngày tết không chào bằng tiếng nói
Sợ ai nghe chẳng lọt lỗ tai
Và cũng không đưa tay ra bắt
Ai chê cứng nhắc giống như cây!

Không chào bằng cách mời đi phố
Xe đạp hụt hơi chậm hơn rùa
Cô bạn xí xọn đòi xe cúp
Thì chàng lãng tử cũng chào thua

Không chào bằng cách ôm đàn hát
Ai vểnh tai nghe để chọc quê
Mượt mà giọng hát mùi mẫn vậy
Sao chẳng dự thi ka-rao-kê?

Không chào bằng cách mừng tuổi mới
Tiền bạc đem theo để lì xì
Sợ ai nguýt mắt như hỏi nhỏ
Sao nhẹ tênh kia cái phong bì?

Không chào... mà sao còn đứng đó?
Tôi ôm hoa cúc mọc trên tay
Đành im lặng tặng. Chào bằng mắt
Bất chợt ai buông tiếng... thở dài?


1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]