Ngồi dưới một vòm lá xanh
Tháng giêng bước đến tôi thành trẻ thơ
Tay không vướng chút bụi mờ
Lòng thanh thản lật từng tờ giấy ngoan
Tôi ngồi đọc sách hân hoan
Bao nhiêu ý tưởng rộn ràng vây quanh
Tưởng chừng như chiếc lá xanh
Và tôi phút chốc hoá thành tháng giêng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]