Hạt sương long lanh
Là mắt của cỏ
Những bông hoa đỏ
Là mắt của cây

Hạt mưa dang tay
Nối trời với đất
Thành nghìn con mắt
Trong vườn nhà em

Hay thức mỗi đêm
Là ngọn đèn học
Không nhè không khóc
Là mắt búp bê

Em có đôi mắt
Tròn như nhãn lồng
Vì trước khi ngủ
Mẹ đặt nụ hôn


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995