Trái tim tôi giống như chiếc lá
Một ngày kia rơi xuống mặt đường
Gió sẽ thổi về nơi nào xa lắc
Ai tình cờ nhặt được giấu trong rương?
Ai còn nhớ những chiều thu hiu hắt
Trong ngực tôi một chiếc lá đang run
Nó vọng lên vài câu thơ hy vọng
Gieo niềm vui thì gặt được nỗi buồn
Lẽ tự nhiên như một ngày nắng sớm
Gieo bình minh thì chạm được hoàng hôn
Trái tim tôi giống như chiếc lá
Dẫu xanh tươi cũng có lúc mỏi mòn
Đơn giản vậy cớ sao ai không hiểu
Chẳng giữ gìn chiếc lá lúc tôi trao?
Ném lăn lóc trên mặt đường khô khốc
Tôi đi qua đau đớn cúi đầu chào
Rồi một ngày kia trở về trong đất
Chiếc lá đang khô sẽ tươi tốt lạ thường
Trái tim tôi chói ngời lên nhan sắc
Trên trang thơ rực rỡ bốn mùa hương


23.X.1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]