Lê Minh Quốc người bạn của tôi
Nguyễn Thủy

Đã mấy lần soi gương mặt đàn ông
Bỗng chốc lát thấy rùng mình lo sợ
Một ngày kia ta thầm dang díu nợ
Sợ bốn bề hoa trắng nắng mơ tan.
Đêm khua em sợi tóc rối chăn màn
Người đàn ông lịch thiệp chôn tình vào giấc mộng.

NT.

27 - 12 - 2009

Thương nào hơn cái thương thầm
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương...
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenthuy_qs/