Những đồng tiền lương thiện
Đều ứa ra mồ hôi
Như phập phồng hơi thở
Với ước vọng sinh sôi
Tôi nhặt từ mây trắng
Một câu thơ tuyệt vời
Đổi ra tiền để sống
Cho đến hết một đời
Tìm trong tâm tưởng tôi
Những câu văn tươi rói
Vác ra bán chợ đời
Đem về đồng tiền mới
Đó là điều tôi nói
Cần mẫn lẫn cần lao
Ai hay mồ hôi chảy
Trong đồng bạc nát nhầu?
Chỉ đồng tiền bất chính
Ai cầm cũng lo âu
Mùi vị tanh như máu
Chẳng bao giờ bền lâu
Tôi nhận tiền nhuận bút
Thấp thoáng một niềm vui
Cầm trên tay thấy nặng
Dù số lượng nhỏ nhoi


2001

Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003